Contacts

Address

7, st. Shkolnaya, village Novosnezhnaya, Irkutsk region, Russia

Office in Irkutsk:

office 302, 9a, st. Kievskaya, Irkutsk, Russia

We are in social networks: